co możemy zaoferować

Wyjątkowa oferta Pet Can Tech

Zapraszamy do zapoznania się z trzema wariantami oferty, przygotowanej przez Pet Can Tech.
Jesteśmy przekonani, że znajdą Państwo coś dla siebie.

wariant 1

Dostarczanie pustych puszek do klienta we współpracy z Wentworth i Esterform.

Oferta dedykowana jest dla producentów posiadających linie rozlewnicze do puszek aluminiowych, ze wsparciem ze strony zespołu technicznego Pet Can Tech, kalibracja pozwalająca na zamkniecie puszek PET nie trwa dłużej niż godzinę.

Puste puszki dostarczane prosto do klienta

Kalibracja dokonywana przez nasz zespół techniczny

wariant 2

Private Label. Projektowanie puszki PET oraz proces produkcyjny gotowego produktu (od rozdmuchu po dostawę gotowego produktu do Klienta) we współpracy z REFO.

W tym modelu współpracy Pet Can Tech jest stroną odpowiedzialną za całość procesu.
Na podstawie wytycznych Klienta dobierana jest wielkość oraz kształt puszki, przygotowywana jest receptura
(istnieje, także możliwość dostarczenia gotowego produktu), Pet Can Tech przygotowuję projekt etykiety
oraz świadczy usługę rozlewu produktu.

Dobranie wielkości puszki zgodnie z wytycznymi klienta

Rozdmuch preform do wybranego kształtu puszki

Dostawa gotowego produktu prosto do klienta

wariant 3

Maszyna rozdmuchowa + preforma.
Produkcja preform oraz dostarczanie preform do klienta.

Klient decyduje się na zakup maszyny rozdmuchowej.

Wyprodukowanie preform na życzenie klienta

Dostarczenie preform i zakup maszyny rozdmuchowej